שאלון לבעלים שמוכר נכס או לסוכן

שלום 

מוכר / סוכן יקר
שאלון זה מיועד לנכס אשר מוצע למכירה ע"מ להקל עלינו לקבל את מלוא המידע ללא פערים, ע"מ שנוכל לבצע את עבודתנו ביעילות מקסימלית.
חומרים ומסמכים שיש ברשותך שנדרשים לצרכי המכירה תוכל להעביר אלינו ע"י צירופם במקום הנדרש בתחתית העמוד, או לחלופין במשלוח למייל ofcduo@gmail.com 
חובה לציין את פרטי הנכס לגביו שלחת את המסמכים אנו לא נדע לקשר אוטומטית (לציין כתובת וטלפון של השולח)
אם נוח יותר מצידך להעביר באמצעות הווטסאפ ניתן לשלוח למס': 050-2862001

מלאו את השאלון:

תיאור הנכס:

גודל הנכס במ"ר:

רישום:

הצמדות: (לציין כמה מ"ר בכל סעיף)

שכירות:

מסמכים שנזדקק להם ככל ונמצאים ברשותך

  • חוזה שכר דירה + ת"ז שוכר
  • טופס ארנונה
  • נסח טאבו
  • דו"ח שמאות קודמת שבוצעה

 

נכסים חריגים (רמ"י/חברה משכנת):

  • חוזה/הסכם חכירה
  • תשריט חברה משכנת + אישור זכויות חברה משכנת