נכס נדלן בחו"ל - שאלון למוכר

שאלון זה בא כדי לעזור לנו לרכז את המידע הרלוונטי לשם רכישת נכס בחו"ל.
שים לב בעת מענה לשאלון לכתוב בכל הסעיפים את הנתונים ובאין רלוונטיות פשוט לציין: לא רלוונטי.
בתחתית העמוד יש אפשרות לצרף תמונות ומסמכים, אם אין אותם ברשותך תוכל לספק אותם בהמשך במשלוח למייל ofcduo@gmail.com
כמו כן ניתן לשלוח את המסמכים והצרופות לווטסאפ מס' 052-5566652
יש לציין את שם השולח + מס' טלפון + כתובת הנכס כדי שנודל לשייך את המייל לטופס פרטי הנכס שישלח בסיום מילוי שאלון זה 

שטח הנכס (במ"ר):