נכס מסחרי - שאלון למוכר או משכיר

שאלון זה בא כדי לעזור לנו לרכז את המידע הרלוונטי לשם מכירת נכס מסחרי או השכרתו.
שים לב בעת מענה לשאלון לכתוב בכל הסעיפים את הנתונים ובאין רלוונטיות פשוט לציין: לא רלוונטי.
בתחתית העמוד יש אפשרות לצרף תמונות ומסמכים, אם אין אותם ברשותך תוכל לספק אותם בהמשך במשלוח למייל ofcduo@gmail.com
כמו כן ניתן לשלוח את המסמכים והצרופות לווטסאפ מס' 052-5566652
יש לציין את שם השולח + מס' טלפון + כתובת הנכס כדי שנודל לשייך את המייל לטופס פרטי הנכס שישלח בסיום מילוי שאלון זה 

שטח הנכס (במ"ר):